Om oss

Tcc Ålclean Ab, har många års erfarenhet inom Städning och Matt & Möbeltvätt. Företaget startades år 1997 på Åland av Patrik och Sabina, men företaget har funnits i Österbotten, Finland sedan 1995. Företaget hette Team Carpet Cleaners Ab 1995-2002. År 2002 ändrade företaget namn till Tcc Ålclean Ab.

Verksamheten startades med Matt & Möbeltvätt på olika kryssningsfartyg, men under den tiden så kom intresset och förfrågningar på olika städningar, ungefär 1998 började vi göra olika städningar inom städnings branschen.

Våra kunder för Matt & Möbeltvätt var Rederier, kontor, hotell.

Våra kunder för Städningsbranschen är företag och inom privata sektorn.

Tiden går fort när man har roligt. Vi kan säga under all dessa år med erfarenhet är vi bra på effektivera jobben och ha en bra kvalitet på jobben, samt bra planering på våra jobb.

Vi arbetar aktivt enligt kundens behov och är lyhörd för kundens önskemål och förväntningar.

Vi arbetar med att utveckla och förbättra kvaliteten på våra tjänster och metoder.  Alla eventuella avvikelser/reklamationer dokumenteras och analyseras och leder till åtgärder och förbättringar. Vi följer ständigt utvecklingen inom städbranschen, för att kunna hålla en så bra kvalitet, samt kunna leda våra medarbetare till trivsam miljö och kompetens.

Vi arbetar aktivt att minska miljöpåverkan genom att vara lyhörda och utveckla och utbilda och prioritera miljö och hållbarhet.

Vår policy att ha en jämn och bra kvalitet på våra jobb och jobbar efter att hålla Miljöpolicy enligt nedan.

MILJÖPOLICY

Vi arbetar för ISO 14.001 standard sedan år 2001.

Ålcleans verksamhet skall utgående från våra kunders och anställdas behov bedrivas med största möjliga hänsyn till miljön.

Detta skall ske genom att:

  • Företagets verksamhet i sin helhet skall uppfylla minst de krav på miljöskydd och säkerhet, som gällande lagstiftning i det land där företaget verkar, ställer på städföretagets verksamhet.
  • Företagets personal skall, var och en inom sitt ansvarsområde, hålla sig ajour med och respektera gällande lagstiftning samt andra krav och rekommendationer avsedda att förbättra miljöskyddet.
  • Verksamhetens väsentliga säkerhets- och miljöaspekter skall vara kända inom företaget och hänsyn till dessa skall tas på alla berörda beslutsnivåer i syfte att förebygga oacceptabel och onödig skadepåverkan på miljön.
  • Vid upphandling av tjänster, utrustning, förbrukningsmaterial och andra tekniska produkter, skall de mest miljöanpassade väljas, utgående från säkerhetsmässigt fullvärdiga och tekniskt likvärdiga alternativ inom ramarna för Ålcleans ekonomiska förutsättningar.
  • Vid ingående av samarbete med andra företag och leverantörer skall, utgående från i huvudsak likvärdiga alternativ, företräde ges åt sådana som i sin verksamhet tillämpar en miljö- och säkerhetsstyrning, som i mån av möjlighet motsvarar Ålcleans egen miljöpolicy.
  • I anslutning till att Ålcleans genomför erhållet uppdrag skall uppdragsgivaren ges möjlighet att ta del av de miljö- och skaderisker, som uppdraget kan medföra.