Om oss

Ålclean Ab

Vem vi är

Tiden rinner förbi, men vår mångåriga erfarenhet har lärt oss att ge perfekt service i svårarbetade miljöer.

År 2002 har vi ändrat vårt gamla namn till Tcc Ålclean AB istället för Team Carpet Cleaners Teräs Ab.

Företaget ägs av Patrik och Sabina. Vi startade vår verksamhet 1995 i Österbotten, Finland. År 1997 etablerades företaget Team Carpet Cleaners Teräs Ab på Åland. Verksamheten består av att driva ett Städ-, och Matt & Möbeltvätts företag på Åland.

Våra kunder för städ, Matt & Möbeltvätt är : rederier, kontor, butiksanläggningar, hotell, privat personer osv.

 

Ålclean miljö policy

Miljöpolicy

Vi arbetar för ISO 14.001 standard sedan år 2001.

Ålcleans verksamhet skall utgående från våra kunders och anställdas behov bedrivas med största möjliga hänsyn till miljön.

Detta skall ske genom att:

 • Företagets verksamhet i sin helhet skall uppfylla minst de krav på miljöskydd och säkerhet, som gällande lagstiftning i det land där företaget verkar, ställer på städföretagets verksamhet.
 • Företagets personal skall, var och en inom sitt ansvarsområde, hålla sig ajour med och respektera gällande lagstiftning samt andra krav och rekommendationer avsedda att förbättra miljöskyddet.
 • Verksamhetens väsentliga säkerhets- och miljöaspekter skall vara kända inom företaget och hänsyn till dessa skall tas på alla berörda beslutsnivåer i syfte att förebygga oacceptabel och onödig skadepåverkan på miljön.
 • Vid upphandling av tjänster, utrustning, förbrukningsmaterial och andra tekbiska produkter, skall de mest miljöanpassade väljas, utgående från säkerhetsmässigt fullvärdiga och tekniskt likvärdiga alternativ inom ramarna för Ålcleans ekonomiska förutsättningar.
 • Vid ingående av samarbete med andra företag och leverantörer skall, utgående från i huvudsak likvärdiga alternativ, företräde ges åt sådana som i sin verksamhet tillämpar en miljö- och säkerhetsstyrning, som i mån av möjlighet motsvarar Ålcleans egen miljöpolicy.
 • I anslutning till att Ålcleans genomför erhållet uppdrag skall uppdragsgivaren ges möjlighet att ta del av de miljö- och skaderisker, som uppdraget kan medföra.


 

städtjänst

Vad vi gör

Företaget eftersträvar att bedriva ett välunderhållet, representativt och effektivt företag på ett sätt som handhas och framdrivs av välskolad, motiverad och ansvarskännande personal.

För upprätthållande av trivsel och samhörighet inom företaget beaktas personalens individuella egenskaper i mån av möjlighet vid bemannandet av företaget. Särskild omsorg beträffande lämplighet och förmåga till "teamwork" iakttages vid rekrytering och nyanställning av personal.

Vi hoppas få en möjlighet att visa vad vi går för också hos ER.

I våra verksamhetsdelar ingår:

 • Trapphusstädning
 • ​Hotellstädning
 • Kontorsstädning
 • Butiksstädning
 • Byggstädning
 • Hemstädning
 • Städdimensionering
 • Matt & Möbeltvätt
 • Golvvård
 • Fönstertvätt